Opleiding Motivatiespecialist

Ontwikkel jezelf tot motivatiespecialist

Jongeren en volwassenen individueel coachen is misschien wel het mooiste werk dat er is.

Als Motivatiespecialist wordt je opgeleid om mensen te laten ontdekken wie ze zijn, waar hun drijfveren vandaan komen en wat hen uiteindelijk het meeste motiveert. Je doet dat aan de hand van de motivatieanalyse. Het stelt je in staat snel tot de kern te komen en inzichtelijk te maken waar je cliënt daadwerkelijk door geraakt wordt. Uiteindelijk mondt dat uit in een gedetailleerde, schriftelijke rapportage dat helderheid biedt en richting geeft aan studiekeuzes en verdere loopbaanontwikkeling.

De motivatieanalyse brengt u verder

Je krijgt allereerst inzicht in jezelf. Voorafgaand aan de opleiding doorloopt je zelf de motivatieanalyse onder de begeleiding van een gecertificeerd motivatiespecialist. Zo ervaart je zelf wat de methodiek voor iemand kan betekenen. Behalve verdieping biedt de cursus ook verbreding. De kennis die je opdoet vergroot je coachende vermogen en biedt mogelijkheden om de dialoog met uw cliënt te versterken. Door motivatieanalyses met uw cliënten te doen, ‘leest’ u personen beter en heeft u de praktische kennis en vaardigheden om (studie-) loopbaanontwikkeling en problematiek effectiever op te lossen.

Certificering maakt van u een complete coach

Wie kan motivatiespecialist worden?

Iedereen met een achtergrond als coach of manager kan de opleiding volgen. De ervaring die u heeft opgebouwd helpt om een MotivatieKompas te doorgronden en om er maximaal resultaat mee te behalen. Om deze materie goed te kunnen doorgronden is minimaal hbo-niveau gewenst.

Data opleidingen 2019

13 juni *

12 september *

17 oktober *

14 november *

* locaties worden nog bekend gemaakt

Het programma

De opleiding bestaat uit drie delen.

Deel 1: Persoonlijk MotivatieKompas

Om de kracht van het programma te ervaren doorloop je eerst zelf de motivatie methodiek onder begeleiding van een gecertificeerd motivatiespecialist. Je krijgt een haarscherp beeld van je eigen motivatie en je kracht. Het eerste deel wordt afgesloten met gerichte opdrachten en persoonlijke reflectie op je (leer)proces.

Deel 2: Dag training in groepsverband

Introductie

 • Theoretische achtergrond/Basiskennis motivatieanalyse methodiek.
 • Motivatieanalyse methodiek als hulpmiddel bij zelfinzicht en kiezen/(studie)keuzeproces

Aandachtspunten brainstorm, verhalen schrijven en interviewen

 • Activiteiten aanscherpen
 • Interview techniek en zelf hiermee oefenen
 • Reflectie op eigen interview techniek

Aan de slag met analyse

 • Analyse instructie
 • Met behulp van oefeningen en opnames


NA AFLOOP VAN DE OPLEIDING HEB JE:

Zelfontwikkeling/zelfinzicht (reflectie)

 • Verbeteren van het inzicht in uw eigen motivatiebewustzijn.

Interpersoonlijke en pedagogische competenties

 • Contact maken met mensen door middel van open vragen.
 • Luisteren (onder andere doorvragen, ruimte creëren).
 • Prettige omgeving creëren voor optimaal interview en gesprek.
 • Op gemak stellen en feedback geven.
 • Mensen aansturen met gebruik van hun intrinsieke motivatie.
 • Zelfvertrouwen stimuleren bij jongeren en volwassenen.
 • Mensen helpen om zelfstandiger te functioneren en ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen handelen.

Competentie in reflectie en ontwikkeling

 • Ervaring opdoen met het feit dat personen zichzelf én hun gemotiveerde gedrag leren kennen door te kijken naar ‘enjoyable achievements’.

Deel 3: supervisie en certificering

De opleiding wordt afgerond met vijf individuele trajecten met jongeren en/of volwassenen. De trajecten doorloopt je geheel zelfstandig, onder supervisie van een gecertificeerde motivatiespecialist.

Bij het werken met je eerste twee proefpersonen maakt je een geluidsopname van het interview en stuur je dit samen met de verhalen en je conceptanalyse op naar je supervisor. Je supervisor geeft je feedback en suggesties, zodat je deze waar nodig kunt verwerken vóór je het conceptrapport naar je cliënt stuurt. Daarna brengt je telefonisch verslag uit van het coaching gesprek. De actiestappen die de conclusie vormen van het eindgesprek stuurt je op en deze worden vervolgens telefonisch besproken. Ook het door je cliënt ingevulde evaluatieformulier stuurt je op.

Bij de volgende twee deelnemers krijgt je telkens na de analyse circa een half uur ondersteuning. Mocht je daar geen gebruik van willen maken dan vervalt dat. Aan het einde van beide trajecten stuurt je een kopie van de geplande actiestappen en het evaluatieformulier.

Je werk met je vijfde deelnemer geldt als testcasus. Hiervan zend je de geluidsopnamen en het overige materiaal naar je supervisor om te worden beoordeeld. Bij een positieve beoordeling word je gecertificeerd als Motivatiespecialist.

Duur van de opleiding

Deel 1: Het maken van uw persoonlijk MotitvatieKompas

Dit deel neemt ongeveer 10 à 12 uur in beslag:

 • Een intakegesprek
 • Je schrijft 5 activiteiten (in je eigen tijd)
 • Een gesprek van circa 1 uur: interview en uitleg (toelichting) van het analyse-onderdeel
 • Analysegesprek samen met je coach
 • Bespreking van concept rapport en matching met beroep/functie/studie
 • Definitieve rapportage

Deel 2: De training duurt 1 dag

De sessies worden verzorgd in Den Bosch of Utrecht of, indien gewenst, in-house op een (onderwijs)instelling zelf. De groep wordt altijd klein gehouden zodat iedereen voldoende persoonlijke aandacht krijgt.

Deel 3: Supervisie en certificering.

Dit deel vindt plaats na de trainingsdag, tijdens het zelfstandig begeleiden en coachen van vijf deelnemers/proefpersonen binnen een tijdspanne van ca. 5 maanden.

De training gaat van start als er minimaal 3 aanmeldingen zijn. De data van de opleidingen staan vermeld op onze website.

Studie Kosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief: het persoonlijk MotivatieKompas, 1dag training met lunch en consumpties, werkmateriaal, het boek “ De kracht van motivatie”, studiemateriaal, supervisie/coaching en certificering voor Motivatiespecialist. Het tarief van de opleiding bedraagt totaal € 2.385,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Doorlopende kosten

Als gecertificeerd motivatiespecialist betaalt u jaarlijks € 520,-. Voor dat bedrag kunt u onbeperkt rapportages maken en ontvangt u vijf MotivatieKompas® werkboekjes naar keuze. Daarnaast heeft u tweemaal per jaar gratis toegang tot de Motivatie Inspiratiedagen.

Additionele MotivatieKompas® werkboekjes kunt u bestellen bij MotivatieKompas. De prijs voor 1 standaard MotivatieKompas® werkboekje en individueel deelnemer certificaat € 20,- (inclusief BTW).

Wanneer u een eigen branding wil toevoegen aan het werkmateriaal berekenen we éénmalig € 500,- (inclusief BTW). U kunt deze vervolgens per 10 stuks bestellen voor het standaard tarief, bij een lagere oplage wordt er een ander tarief gerekend.

Vragen?

Heb je vragen, dan kan je bellen of mailen naar info@motivatiekompas.nl Wij streven ernaar vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden. Indien dit niet lukt, laten wij je binnen twee werkdagen weten wanneer je een antwoord kunt verwachten. Indien je wilt deelnemen aan een opleiding kunt je eveneens bellen of mailen. Graag ontvangen wij uw contactgegevens.