VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

+ Wat kan het MotivatieKompas® voor uw studenten betekenen?

We bespreken graag met u op welke manier u en uw studenten kunnen profiteren van de inzet van het MotivatieKompas®.

Dit kan onder meer op de volgende manieren:

Aankomende studenten doorlopen een workshop MotivatieKompas® van 1 dag en zijn na afloop motivatiebewust. Ze zijn in staat hun motivatie onder woorden te brengen en weten welke stappen ze moeten nemen om tot een passende studiekeuze te komen. Ze hebben de regie over hun studieloopbaan in handen.

Studenten kunnen een workshop Persoonlijk Motivatie Assessment doorlopen, zodat ze de gefundeerde keuzes kunnen maken gedurende hun studieloopbaan. Denk aan de keuzevakken, stages, Master etc. Deze workshop levert een bijdrage aan het persoonlijk leiderschap van uw studenten.

Onze motivatiespecialisten kunnen uw studenten begeleiden, maar u kunt ook opgeleid worden om deze interventiemethode zelf toe te passen.

Tijdens de opleiding tot MotivatieKompas® Coach wordt u opgeleid in het begeleiden van jongeren en volwassenen die het MotivatieKompas® doorlopen. U doet praktische kennis en vaardigheden op om mensen via het motivatietraject te helpen ontdekken wie ze zijn en wat hen motiveert.

Uiteraard doorloopt u in de opleiding zelf ook eerst het MotivatieKompas® zodat u als coach nog beter bewust wordt wat u als docent, decaan, studieadviseur, loopbaanbegeleider of coach motiveert. Na afloop bent u bevoegd om zelfstandig mensen te begeleiden bij het doorlopen van het MotivatieKompas.

Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden of wilt u met ons van gedachten wisselen over verschillende samenwerkingsvormen?

Neem dan contact op via info@motivatiekompas.nl of bel met 0513 499622