Het MotivatieKompas® voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en studie én jongeren met een migratie-achtergrond.

Het MotivatieKompas® voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en studie én jongeren met een migratie-achtergrond.

Door Ernest van Hezik, MotivatieKompas Coach

Goudse jongeren volgden op 6 en 13 oktober 2018 twee succesvolle workshops van het MotivatieKompas®. In De Speelwinkel in Gouda kregen de jongeren de workshops op een individuele en persoonlijke manier aangeboden. Door de laagdrempelige locatie voelden de jongeren, in de leeftijd van 16 tot 25 jaar, zich meteen op hun gemak. Ze gingen dan ook direct enthousiast aan de slag met de twee ervaren coaches van het MotivatieKompas® Deze workshops werden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Emergo en met ondersteuning van Anke Meerding (“Het kantoor van nu” in Gouda) Sjane Marie Koppers van Gouda Positief

Twee workshops in twee weken

Een paar dagen voordat de jongeren aan de slag gingen met de workshops, zijn ze persoonlijk gebeld door een van de coaches. Dit om de werkwijze van het MotivatieKompas® uit te leggen en ze alvast te enthousiasmeren om op hun vrije zaterdagochtend om 9.00 uur voor de deur te staan om met zichzelf aan de slag te gaan.

Opvallend was dat vijf van de in totaal 8 jongeren werden gebracht door hun ouders die allen ook erg betrokken waren bij hun kinderen en de workshops die zij volgden. Daarnaast gaf dit de gelegenheid om voor of na afloop van de workshops even kort en informeel kennis te maken met de jongeren en met hun ouders. Een moeder die nog in de schuldsanering zit, sprak nadrukkelijk haar dankbaarheid uit voor de individuele aandacht voor haar dochter. Zij merkte dat dit zeer motiverend werkte voor haar.

Het was bijzonder om tijdens de workshops zelf te zien hoe de jongeren veel respect naar elkaar toonden ondanks de leeftijds- en/of cultuurverschillen. De jongeren stelden zich kwetsbaar op, werkten hard, lachten samen en aten samen.

De tweede zaterdag was er slechts één afvaller, een goede score gezien er bij jongeren vaak sprake is van een kortere spanningsboog. De aanwezige jongeren begrepen goed dat deze workshop zou leiden tot het persoonlijk MotivatieKompas® wat erg bruikbaar is voor de directe toekomst. Na het opstellen van dit MotivatieKompas® zijn we met elke jongere op de bank gaan zitten. Samen stelden we een kort actieplan op zodat ze aan de hand van hun zojuist geformuleerde intrinsieke motivatie en drijfveren bepaalde stappen konden gaan ondernemen.

De uitslag van het MotivatieKompas®hebben we met de jongeren en hun betrokken ouders kort nabesproken. Met vijf jongeren zijn er een week na de workshops nog Skype-gesprekken en/of telefoongesprekken gevoerd om te peilen hoe het met hun actieplannen stond en wat ze zelf van het MotivatieKompas®vonden. En er is bij één gezin een gezellig huisbezoek geweest.

De jongeren en hun ouders gaven aan met name deze persoonlijk aanpak (en nazorg) zeer op prijs te stellen en vertelden dat ze dit een fijn en met name een direct praktisch toepasbaar traject vonden waarmee ze in hun studie de juiste stappen konden zetten.

De betekenis van het MotivatieKompas voor de jongeren

Een meisje was door het proces en de uitkomst van het MotivatieKompas®bevestigd en daardoor extra “getriggerd” om haar droom, stage lopen in New York bij een modebedrijf, definitief door te zetten”.

Een ander meisje (maar ook haar moeder) vertelde geëmotioneerd dat er nog nooit zoiets positiefs/moois over haar capaciteiten was gezegd. Terwijl juist ook uit háár Kompas zoveel positieve talenten en drijfveren naar boven kwamen.

Een jongen ontdekte dat hij eigenlijk veel meer met mensen zou moeten werken dan hij zich tot nu realiseerde. Hij had niet bedacht dat zijn empatisch vermogen eigenlijk ook zijn talent is dat hij in kan zetten. Heel anders dan alleen het technische handelen dat hij tot nu toe in zijn werk doet.

Weer een andere jongen vertelde meer aspecten van zijn talenten op tafel te hebben gekregen die hij tot dan toe zelf niet kon verwoorden en die hem nu ook extra zelfvertrouwen geven.

De uitkomsten van het MotivatieKompas®van de twee kinderen uit het Syrische gezin gaven de ouders een heldere inkijk op hun daadwerkelijk talenten en daarmee hun kansen in het vervolgonderwijs. Ze hebben nog nauwelijks een beeld van het Nederlandse onderwijssysteem. Wat nog extra duidelijk naar voren kwam in dit gezin was dat het creatieve vermogen van de dochter niet alleen op school maar ook thuis veel te weinig wordt onderkend. Hierdoor voelt de dochter zich te beperkt om zich verder te kunnen ontwikkelen. In Syrië had ze naar eigen zeggen meer bewegings- en ontdekkingsvrijheid. Aan dit gezin wordt begin 2019 nog een huisbezoek gebracht om zo de talenten en de ontplooiing daarvan met de ouders extra af te tasten.

Tot slot was er nog een meisje voor wie, volgens haar vader, de advocatuur het meest geschikt zou zijn. Zij werd via de uitkomst van het MotivatieKompas® bevestigd in haar idee dat ze heel geschikt zou zijn voor de journalistiek. Met name om te onderzoeken hoe verschillende culturen en combinaties van culturen het beste in beeld kunnen worden gebracht. Ze had haar vader weleens eerder gezegd dat ze iets voor journalistiek voelde, maar hij wimpelde dat weg. Ze was zo blij en trots dat ze nu onderbouwd met het MotivatieKompas®toch haar passie kan gaan volgen. Wat natuurlijk extra hielp was dat beide MotivatieKompas®-coaches met de vader en moeder d.m.v. argumenten konden onderbouwen dat zij inderdaad over journalistieke talenten beschikt.

Tot slot nog enkele citaten van de jongeren zelf na afloop:

“Ik vond het project erg fijn om te doen want het helpt mij veel over mezelf en over wat bij mij past te ontdekken. Ik heb het Kompas aan mijn vader laten zien.”

“Ik had die uitgebreide persoonlijke begeleiding niet verwacht; dat je ‘s avonds nog wordt gebeld om te vragen hoe het gaat; heel bijzonder! Ik ga het Kompas met mijn Loopbaanbegeleider op school bespreken en ik ga mijn netwerk van motorenclubs uitbreiden.”

“Het MotivatieKompas®heeft heel erg geholpen. Ik heb bij mijn studiekeuze nu een goed gevoel en ik ga er helemaal voor. En het meelopen bij een krant of omroep komt helemaal goed.”

“Ik ben door het MotivatieKompas®me er meer bewust van geraakt om gewoon te gaan doen wat ik echt zelf wil. Het nut van het MotivatieKompas®is dat je jezelf beter leert kennen vooral op het gebied van interesses. Iedereen vindt veel dingen leuk, maar welke dingen passen ook echt bij je? Die ervaring heb ik vooral gehad bij deze twee ochtenden.”

De meerwaarde van de samenwerking met de coördinatrice Sarie Donk van De Speelwinkel

De meerwaarde van Sarie was dat zij de doelgroep heel goed kent en weet hoe ze vanuit vertrouwen met hen om kan gaan. Ze heeft ook het instrument MotivatieKompas®bestudeerd en kon goed zien dat deze doelgroep jongeren, die zij ook vaak in De Speelwinkel heeft, echt is geholpen met deze MotivatieTool. Zij “was onder de indruk van de mooie integere bijeenkomsten”.

Toegevoegde waarde van dit project

Veel van de jongeren beschikken zelf of thuis over een laag inkomen waardoor een MotivatieKompas®-traject (kostprijs zo’n 200 euro in een klas-setting en 500 euro in een privé-setting) aan hen voorbij zal gaan. Met de subsidie en een eigen bijdrage van slechts 10 euro was dat nu wel mogelijk en dit had op alle deelnemende jongeren een grote impact.

In het onderwijs, in stages of werk of zelfs thuis worden deze acht jongeren niet goed “gelezen”, onvoldoende gestimuleerd. Deze veelal kwetsbare groep jongeren hoort helaas veel te vaak waar ze niet goed in zijn of wat ze niet kunnen. En juist d.m.v. MotivatieKompas®komen de vaardigheden/talenten en drijfveren boven water, alle aspecten waar ze wel goed in zijn. Het is een positief stimulerend instrument.

Bij een project met een doelgroep als deze is het dan ook éxtra van belang nazorg te bieden omdat de jongeren anders weer te makkelijk terugvallen in de cognitieve mangel van het onderwijs of in een andere, niet altijd even stimulerende omgeving.

In onze gehaaste wereld ‘scannen’ we elkaar veel te veel in plaats van elkaar te lezen; met het MotivatieKompas® krijgen we weer oog voor elkaar en meer zicht op elkaars intrinsieke motivatie. Dat maakte het project in Gouda zo waardevol.

Lees meer
De kracht van kwetsbaarheid en motivatie

De kracht van kwetsbaarheid en motivatie

Door Christel Isphording

Een mooi verhaal over het werk als motivatiecoach van Jarst Frans, Ernest van Hezik, Hanneke de Koningh en Marieke Relyveld op ISK-school Het Gooi, waaruit blijkt dat het MotivatieKompas ook een universeel instrument is.

Wat hebben leerlingen van 12 tot 17 jaar uit Afghanistan, Hongarije, Syrië, Brazilië, Senegal en Polen met elkaar gemeen? Zij vinden elkaar in hun enthousiasme, kwetsbaarheid en intrinsieke motivatie, als ze op zoek gaan naar die dingen waar zij trots op zijn en waar ze al het andere door vergeten.

Lees meer
Veranderen is lastig, maar kan wel.

Veranderen is lastig, maar kan wel.

Door Rutger Gevers Deynoot

Veranderen is lastig, dat wisten we al, maar dat het met een stappenplan wél werkt, is goed nieuws. Motivatie is daarbij, zoals vaker, van groot belang.

Lees meer